Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh - giải thể doanh nghiệp

Giải thể nhanh chóng và tiết kiệm!

- Đại lý thuế Cát Vàng xin hướng dẫn khách hàng trình tự thủ tục giải thể doanh nghiệp như sau:

* Đăng báo bố cáo giải thể 

* Nộp Công văn xin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế

* Nộp HS giải thể ở cơ quan thuế quản lý, gồm:

           1. Quyết định về việc giải thể công ty

           2. Báo cáo tài chính

* Nộp hồ sơ tại sở Kế hoạch đầu tư, gồm:

           1. Quyết định về việc giải thể công ty.

           2. Thông báo về việc giải thể công ty.

           3. Biên bản họp về việc giải thể công ty.

           4. Biên bản thanh lý tài sản và thanh toán hết các khoản nợ.

           5. Bố cáo giải thể (thường là báo giấy).

           6. Bản chính Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

           7. Thông báo khóa mã số thuế của cơ quan thuế quản lý

* Tiến hành trả con dấu Công ty tại cơ quan công an.

* Nộp Giấy Chứng nhận của Công an đã nộp con dấu cho Sở KHĐT

* Nhận thông báo chấp nhận giải thể tại Sở KHĐT

DỊCH VỤ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

DỊCH VỤ

Giá trọn gói

Giải thể chi nhánh, VPĐD

2.000.000

Giải thể doanh nghiệp – Chưa phát hành hóa đơn

3.500.000

Giải thể doanh nghiệp – Đã phát hành hóa đơn

4.000.000

Phản hồi của bạn