Dịch vụ đăng ký lao động, BHXH-BHYT-BHTN

Quý khách hàng là các doanh nghiệp muốn đăng ký BHXH nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu?

- Quý khách hàng đang có doanh nghiệp hoạt động từ lâu nhưng chưa thực hiện thủ tục BHXH?

- Quý khách hàng là các doanh nghiệp muốn đăng ký BHXH nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu?

- Quý khách hàng là các doanh nghiệp không có bộ phận chuyên trách thực hiện thủ tục BHXH?

- Quý khách bị mất sổ bảo hiểm, cần làm trợ cấp thai sản, hưu trí, hưởng trợ cấp một lần, hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng không biết phải làm như thế nào?

Chúng tôi xin giới thiệu các dịch vụ sau:

I/ ĐĂNG KÝ LAO ĐỘNG, BHXH, BHYT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

PHÍ DỊCH VỤ

Thời gian

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ LAO ĐỘNG TRỌN GÓI GỒM:

1.700.000

18 ngày

Khai trình tình hình sử dụng lao động trên Phòng lao động

Xin xác nhậnchưa đủ điều kiện công đoàn cơ sở hoặc thành lập công đoàn cơ sở

Đăng ký hệ thống thang bảng lương trên Phòng Lao động 

DỊCH VỤ LÀM HỒ SƠ BHXH LẦN ĐẦU TRỌN GÓI GỒM:

1.500.000đ

12 ngày

Làm hồ sơ đăng ký tham gia BHXH lần đầu tại Phòng BHXH

 

II/ QUẢN LÝ BHXH, BHYT TRỌN GÓI HÀNG THÁNG

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

PHÍ DỊCH VỤ

 Theo dõi nộp tiền BHXH, BHYT và kinh phí công đoàn

300.000đ – 3.000.000đ
(hoặc thỏa thuận khác dựa vào số lượng nhân viên cần khai báo)

 Gia hạn thẻ y tế

 Báo cáo quyết toán kinh phí công đoàn hàng quý và năm

 Tăng / giảm lao động trên phòng lao động

 Làm hồ sơ tăng/giảm lao động ở cơ quan BHXH

 Làm hồ sơ chốt sổ trả cho người nghỉ việc

 Điều chỉnh lương khi có sự thay đổi

 Đăng ký lại thang bảng lương khi lương tối thiểu vùng thay đổi

 Làm hồ sơ hưởng trợ cấp thai sản và các quyền lợi khác của người lao động như hưu trí, hưởng trợ cấp một lần, tử tuất, ốm đau...(nếu có)

 Điều chỉnh nhân thân (nếu có)

 Làm hồ sơ cấp lại sổ, thẻ khi bị mất hoặc hư hỏng,…

 Làm hồ sơ đề nghị truy thu cho người nghỉ việc khi cần thiết

 Làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Phản hồi của bạn